નાના વરાછાની મીઠીબા વિદ્યા સંકુલની બે શાળાની માન્યતા રદ કરી

સુરતના નાના વરાછા શિવા કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી પરસાણા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત મીઠીબા વિદ્યાલય (ગુજરાતી માધ્યમ) અને બાપા સીતારામ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત મીઠીબા વિદ્યાલય (હિન્દી માધ્યમ) પ્રાથમિક શાળાની માન્યતા પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક ગાંધીનગરે ગેરરીતિ અને નિયમ ભંગ બદલ રદ કરતાં શિક્ષણ જગતમાં ચકચાર મચી છે. પ્રાથમિક શાળાનાં બાળકોની પરીક્ષાઓ નજીક છે ત્યારે આ શાળાની માન્યતા રદ થતાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ચિંતામાં મુકાયા છે. જો કે, સુરતના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, 2020-21ના શૈક્ષણિક સત્રમાં ભણતા વાલીઓને આ સ્કૂલમાં પ્રવેશ ન લેવા તથા ભણતા વિદ્યાર્થીઓનાં એલસી કઢાવી લઇ અન્ય સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવવા આદેશ આપ્યો છે. તે જોતાં વર્તમાન વિદ્યાર્થીઓ પ્રાથમિક વર્ગોની પરીક્ષા આપી શકશે. તથા પરિણામ મેળવ્યા પછી એલસી કઢાવી અન્ય સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવવાનો રહેશે. ટૂંકમાં 2020-21ના શૈક્ષણિક સત્રમાં આ બંને શાળા નવાં એડમિશન આપી શકશે નહીં. જ્યારે જૂના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાનાં રિઝલ્ટની સાથે એલસી આપવા પડશે.

Related Posts