વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના મોડલ પર જ બનશે રામમંદિર, આ પૂર્વ સચિવને સોંપાઈ નિર્માણ કમિટીની કમાન